BTA Engineer Oy luomassa Suomen suurinta tapahtuma-areenaa

BTA-Engineering Oy (BTA) ja Arena 3.3 Oy ovat sopineet laajasta yhteistyöstä liittyen Vantaan Kivistöön kehitettävän Arena 3.3 -tapahtuma-areenakokonaisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Arena 3.3 hanke koostuu 20 700 asiakkaan tapahtuma-areenasta, n. 1000 ajoneuvon pysäköintirakennuksesta, 310 huoneen hotellista, sekä muista hankekokonaisuutta tukevista tiloista. Hankkeen laajuus on noin 75 000 brm2.  Hankkeeseen liittyvä asemakaava on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa 26.2.2024, joka osaltaan mahdollistaa rakentamisen aloittamisen vuoden 2024 aikana.

BTA avustaa Arena 3.3 Oy:tä kaupunkiyhteistyössä, hankekehitykseen ja rakentamiseen liittyvissä tehtävissä, sekä toimii asiantuntijana mm. hankkeen vaativaan tekniikkaan liittyen. Arena 3.3 -hankkeen tavoitellaan olevan Suomen energiatehokkain ja ympäristövastuullisin areena. Kokonaisuudessa on suunniteltu hyödynnettävän laajasti geo- ja aurinkoenergiaa, sekä mm. hulevesien hyödyntämistä ja totuttua laajemmin integroituja järjestelmiä.

Arena 3.3:n tavoitteena on olla Suomen edistyksellisin ja parhaan kävijäkokemuksen tuottava tapahtuma-areena. Areenan sijainti 100 m rautatieasemalta, 6 minuuttia lentokentältä ja tieverkon pääväylien välittömässä läheisyydessä muodostaa poikkeuksellisen hyvän logistisen sijainnin niin asiakkaiden kuin tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Noin 4 hehtaarin kalliopohjainen suunnittelualue yhdistettynä Euroopassa toimivien nykyaikaisten areenoiden toimiviksi todettujen suunnitteluratkaisujen kanssa antavat poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat hankkeelle. Tapahtuma-areenan ja hotellin on suunniteltu avautuvan vuonna 2026. Käynnistyessään vuoden 2024 aikana hanke tukee alueellisesti rakennusmarkkinoiden heikkoa suhdannetta työllistäen rakennusalan tekijöitä tuhansien henkilötyötuntien edestä.

Lisätietoja

Pepe Perkiö