Tietosuojaseloste

 

1 Yleistä

BTA ENGINEER OY  (“BTA ENGINEER OY”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita BTA ENGINEER OY kerää sen verkkosivujen vierailijoista (”sinä”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan BTA ENGINEER OY:n saamia ja keräämiä henkilötietojasi BTA ENGINEER OY:n verkkosivujen käytön perusteella ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat osoitteesta: toimisto@bta.fi

BTA ENGINEER OY voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. BTA ENGINEER OY pyrkii käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaakseen sinulle hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Kehotamme sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.1.2023

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: BTA ENGINEER OY

Osoite: Elannontie 5 A 140, 01510 Vantaa

Puhelin: +358 40 753 7068

Y-tunnus: 3204866-6

3 Mitä henkilötietojasi kerätään ja miten?

BTA ENGINEER OY kerää joitakin henkilötietojasi, jotka se vastaanottaa automaattisesti, kun käytät BTA ENGINEER OY:n verkkosivuja tai täytät lomakkeen/mitä yritys nyt tekeekään. Näihin henkilötietoihin sisältyvät tiedot koskien BTA ENGINEER OY:n verkkosivuston hyödyntämistä ja sen sisältöä, selaimesi BTA ENGINEER OY-palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. selain, selainversio, IP-osoite,  verkkosivu, josta olet siirtynyt BTA ENGINEER OY:n verkkosivulle, jos käytössä) sekä evästeet, jotka lähetetään selaimellesi ja näihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista tekniikoista jäljempänä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 10).

4 Henkilötietojesi käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin BTA ENGINEER OY:n käyttötarkoituksiin perustuva BTA ENGINEER OY:n oikeutettu etu. BTA ENGINEER OY voi lähettää sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä /lähettää niitä asioita mihin asiakas nyt on sitoutunut. BTA ENGINEER OY ei lähetä suoramarkkinointiviestejä muille tahoille/lähettää

BTA ENGINEER OY käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

 • käsitellä pyyntöjäsi ja vastata niihin;
 • näyttää verkkosivustonsa sisällön sopivalla tavalla laitteessasi;
 • seurata verkkosivustonsa käyttöä ja parantaa sivustonsa toimintoja sekä käyttökokemusta;
 • seurata markkinointikampanjoidensa tehokuutta;
 • mainostaa ja tarjota palvelujaan sinulle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa; ja
 • parantaa asiakasviestintäänsä ja tunnistaa mahdolliset asiakkaat.

BTA ENGINEER OY ei käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

5 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

BTA ENGINEER OY:n yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi vain tässä tietosuoja-selosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten, jotka löydät kohdasta x.  BTA ENGINEER OY varmistaa aina, että sen yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietojasi mitään muita tarkoituksia varten.

6 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

BTA ENGINEER OY ei siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Henkilötietojesi säilyttämisen periaatteet

BTA ENGINEER OY säilyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisten käsittely-tarkoitusten vaatiman ajan. BTA ENGINEER OY poistaa henkilötietosi viimeistään 1 vuoden kuluttua henkilötietojesi keräämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai BTA ENGINEER OY:n sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8 Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös antaa BTA ENGINEER OY:lle kanavakohtaisia, suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat, BTA ENGINEER OY käsittelemät henkilötietosi;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötietosi oikaisua sekä tietojesi täydentämistä;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on BTA ENGINEER OY oikeutettu etu;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötietosi meille, BTA ENGINEER OY käsittelee kyseisiä henkilötietojasi sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti); ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi BTA ENGINEER OY:lle tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. BTA ENGINEER OY voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. BTA ENGINEER OY voi kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, että BTA ENGINEER OY ei voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että BTA ENGINEER OY ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

BTA ENGINEER OY kunnioittaa henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu BTA ENGINEER OY:n tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

11 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyyntösi, kysymyksesi tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenottosi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@bta.fi.  Voit myös ottaa BTA ENGINEER OY:hen yhteyttä BTA ENGINEER OY:n verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta tai henkilökohtaisesti BTA ENGINEER OY:n toimistolla tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  Elannontie 5 A 140, 01510 Vantaa